Code Analysis: Random 1.0.3

Most Complex Classes

Class Rating Complexity
Random_Admin
S
13
Random_Public
S
12
ScribitRandom
S
10
Random_Loader
S
9
Random_i18n
S
1
Random_Deactivator
S
1
Random_Activator
S
1

Most Complex Functions

Function Rating Complexity
random_admin_page_shortcodes_handler()
B
18
random_admin_page_handler()
A
7
random_admin_page_about_handler()
S
3
Random_Public::build_post_link()
S
5
Random_Public::random_post_handler()
S
4
Random_Loader::run()
S
4
Random_Admin::enqueue_styles()
S
3
Random_Admin::load_plugin()
S
3
Random_Admin::enqueue_scripts()
S
3
scribit_get_posts_ids()
S
2
ScribitRandom::__construct()
S
2
Random_Admin::random_admin_notices()
S
2