Code Analysis: Pixel Cat Lite 2.5.6

Most Complex Classes

Class Rating Complexity
CMB2_Types
D
144
CMB2
D
128
CMB2_Field
D
128
CMB2_Sanitize
A
72
CMB2_hookup
A
61
CMB2_Show_Filters
S
32
CMB2_Ajax
S
27
CMB2_Option
S
27
CMB2_Utils
S
25
Fb_Pxl_Admin
S
21
cmb2_bootstrap_205
S
12
CMB2_Boxes
S
7

Most Complex Functions

Function Rating Complexity
fca_pc_add_woo_integrations()
C
21
fca_pc_add_more_integrations()
B
17
fca_pc_add_event_form()
B
16
fca_pc_settings_save()
B
20
fca_pc_admin_notice()
B
17
fca_pc_purchase()
B
17
fca_pc_add_edd_integrations()
B
13
CMB2_Field::_set_field_defaults()
A
14
CMB2::render_group()
A
15
fca_pc_get_active_events()
A
15
CMB2::save_group()
A
14
fca_pc_input()
A
13