Code Analysis: CucuAds 1.0.1

Most Complex Classes

Class Rating Complexity
cucuads_plugin
S
10

Most Complex Functions

Function Rating Complexity
cucuads_plugin::cucuads_notices()
S
3
cucuads_plugin::cucuads_footer_add_script()
S
2
cucuads_plugin::__construct()
S
1
cucuads_plugin::cucuads_admin_menu()
S
1
cucuads_plugin::cucuads_admin_options()
S
1
cucuads_plugin::cucuads_deactivation()
S
1
cucuads_plugin::cucuads_activation()
S
1